Ordklasser

Matchøvelse

Match de latinske betegnelser med de danske
BindeordKonjunktion
Biord
Forholdsord
Kendeord
Navneord
Stedord
Tillægsord
Udsagnsord