Engelsk grammatik

Test din viden om engelsk grammatik interaktivt

Verbalkongruens

Do, be, have

Andre verber

Do-omskrivning

Modalverber

Verbernes tempus

Substantivernes pluralisformer

Substantiver - countables vs. uncountables

Artikler
Øvelse 1
Øvelse 2
Øvelse 3
Øvelse 4
Øvelse 5
Øvelse 6
Øvelse 7
Øvelse 8
Øvelse 9
Øvelse 10
Øvelse 11
Øvelse 12
Øvelse 13
Øvelse 14
Øvelse 15
Øvelse 16
Øvelse 17
Øvelse 18
Øvelse 19
Øvelse 20
Øvelse 21
Øvelse 22

Genitiv

Personlige pronominer

Possessive pronominer

Relative pronominer

Refleksive pronominer

Interrogative pronominer

Demonstrative pronominer

Indefinitte pronominer

Adjektiv eller adverbium?

Ordklasser