Engelsk grammatik

Test din viden om engelsk grammatik interaktivt

Verbalkongruens

Do, be, have

Andre verber

Do-omskrivning

Modalverber

Verbernes tempus

Substantivernes pluralisformer

Substantiver - countables vs. uncountables

Artikler

Genitiv

Personlige pronominer

Possessive pronominer

Relative pronominer

Refleksive pronominer

Interrogative pronominer

Demonstrative pronominer

Indefinitte pronominer
Øvelse 1
Øvelse 2
Øvelse 3
Øvelse 4

Adjektiv eller adverbium?

Ordklasser