Engelsk grammatik

Test din viden om engelsk grammatik interaktivt

Verbalkongruens

Do, be, have

Andre verber

Do-omskrivning

Modalverber

Verbernes tempus

Substantivernes pluralisformer

Substantiver - countables vs. uncountables

Artikler

Genitiv

Personlige pronominer

Possessive pronominer

Relative pronominer

Refleksive pronominer

Interrogative pronominer

Demonstrative pronominer

Indefinitte pronominer

Adjektiv eller adverbium?

Ordklasser
De latinske betegnelser
Samme øvelse uden drag and drop